Καλλιθέα, Πάτρα, Αχαΐας Τ.Κ.: 26500

Τηλέφωνο: 2610590548

Κινητό: 6982868975

E-mail: promitheutikhpatron@gmail.com

Κατηγορία: ΕΜΠΟΡΙΟ

Επισκεψιμότητα: 35152

Ιστοσελίδα: http://www.promitheutikh-patron.gr